Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Chci pomoci

Zde najdete návody, jak pomoci FFestivalům v udržení a dalším rozvoji. Věřte nám, že si to zaslouží a že to potřebují.

Informace pro zájemce o pořadatelská místa najdete v Chci pořádat.

Volná místa, trvalejší spolupráce

Série FFestivalů je pořádaná na dobrovolnickém a fanouškovském principu. Hodně práce za relativně málo peněz, ale s plnou zodpovědností. Nicméně pro někoho z vás to může být zajímavá praxe do životopisu a získání zkušeností. Nabízíme odměnu složenou z peněz a volňásků; pokud vás zajímají jen peníze a ne samotné festivaly a fantastika, nemá cenu, abyste se hlásili. Zájemci prosím piště na info@festivalfantazie.cz. Děkujeme.

Kameraman, střihač, režisér

Popis práce: Natáčení v sérii FFestivalů na svoji a naši kameru, denně zpracování videa na našem počítači a vytvoření hrubého sestřihu pro večerní pořad. Vytvoření propagačních videí z natočeného materiálu a jejich umísťování na web průběžně celý rok. Natáčení pořadů se zahraničními hosty, sestřih záznamu dvou kamer, titulky, zvuk, ...

Požadavky: Kameramanské, reportérské a režisérské zkušenosti alespoň na základní úrovni (pošlete odkaz na své práce), zkušenosti se střihem, titulkováním, prací se zvukem.

Odměna: Volňásek na celou dobu akce + finanční odměna.

Fotograf

Popis práce: Fotografování festivalů z pohledu organizátora - tedy fotografie sálů, budov, organizátorů, zákulisí, partnerů a jejich stánků a heren, reklamy, velkých shluků lidí, významných pořadů atd. pro radost organizátorů a účely prezentace partnerům. Vlastní fotoaparát. Denně zpracování fotek - výběr pro večerní pořad a Facebook.

Požadavky: Zkušenosti fotografa na střední úrovni (pošlete odkaz na svoji galerii), slušný foťák se silným bleskem, zkušenosti se zpracováním fotografií a vytvářením galerií.

Odměna: Volňásek na celou dobu akce + proplacení dopravy.

Organizátor sportovních akcí

Popis práce: V rámci letního FF chceme pořádat sportovní a dovolenkově zaměřený program OutCon a hledáme někoho, kdo připraví program za Festival fantazie a bude spolupracovat s vedoucím programové linie OutCon. Jedná se o přípravu prostoru a vybavení, domluvu a vyhlášení pravidel, propagaci, evidenci přihlášených, řízení, přípravu diplomů, vyhlášení výsledků a předání cen v rámci večerního pořadu, sepsání článečku o každém turnaji pro festivalové noviny ZáBlesk, ... Dohled nad venkovními akcemi programových linií a jejich podpora. Domluva s FF kameramanem a fotografy. Máme na mysli přípravu fotbalového turnaje, fotbálkového turnaje, turnajů v pétanque, soutěží v házení na koš, různá házení na cíle, skoky v pytlích a další zábavné disciplíny.

Požadavky: Zkušenosti s pořádáním malých akcí, organizační a propagační schopnosti.

Odměna: Volňásek na celou dobu akce + standardní odměna pro organizátory.

Zdravotník/zdravotnice

Popis práce: Zajištění zdravotní služby na festivalech.

Požadavky: Lékař, student medicíny po 3. ročníku, zdravotní sestra nebo příslušná zdravotnická kvalifikace.

Odměna: Volňásek na celou dobu akce + standardní odměna pro organizátory.

Péče o děti v dětském koutku

Popis práce: Starost o děti v dětském koutku, kreslení, hraní se stavebnicemi a hračkami, hry, projekce dětských seriálů, návštěva kina od 14 hodin, večerní hlídání dětí dle dohody s účastníky...

Požadavky: Učitelka, případně studentka pedagogiky po 3. ročníku nebo zkušená matka/babička či vedoucí dětí z letního tábora.

Odměna: Volňásek na celou dobu akce + finanční odměna.

Finanční příspěvek

Pokud máte zájem přispět jakýmkoliv finančním darem, prosím kontaktujte nás e-mailem info@festivalfantazie.cz a domluvíme se na podrobnostech. Děkujeme. Dárci, kteří přispějí finančním darem občanskému sdružení SFK Avalon, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby: od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby: od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu.

Darování vybavení

Máme zájem o velké množství různých věcí. Odneseme, odvezeme, za hodnotnější věci zaplatíme rozumnou bazarovou cenu. Podrobnosti.

Informovanost a účast

1. Vaše informovanost nám pomáhá

Je smutné, jak málo vědí někteří účastníci o festivalech. Řada lidí si ani nepřečte pravidla účasti, ani informační brožuru, ani podrobné pokyny a vysvětlení, která na stránkách nebo na místě na nástěnkách a nápisech poskytujeme. Kromě zbytečných dotazů, které sice zdržují, ale řešit se dají, se pak dočkáme nedodržování základních pravidel včetně pravidel slušnosti. Častá je neznalost hostů a pořadatelů, nenošení informační brožury s sebou, nezorientování se v mapce (nebo nezjištění, že je v materiálech). Nečtením anotací se připravujete o zajímavé pořady. Pomozte nám prosím a přečtěte si o festivalech na jejich stránkách co nejvíc podrobností a uvědomte si, že pořadatelé nejsou vaši sluhové, ale dobrovolníci.

2. Včasné přihlášení a účast pomáhají

Včasné přihlášení a účast na co nejdelší dobu je základní pomoc. Mrzí nás úvahy některých fanoušků, zda se dá ušetřit pár desetikorun vynecháním prvního a posledního dne nebo pozdějším příjezdem. Odkládat přihlášení nebo dokonce účast, nechat se odradit nějakou drobností apod. může znamenat, že další rok nebude kam jet.

3. Informujte nás - pomůžete

Festivalům pomůže, když budeme vědět hned na místě o nějakém problému, který se dá řešit (nepořádek, něco chybí, něco je jinak, než jsme slibovali, ...). Také uvítáme, pokud nás upozorníte na nevstřícné a nepracující pořadatele (ve službě mají pořadatelská trička), na případy podvodníků, kteří se na festival dostali načerno, na vandaly, kteří cokoliv poškozují nebo i jen dělají nepořádek. To není "bonzování", ale ochrana a pomoc festivalů. Podvodník, líný pořadatel a vandal vám zdražuje účast a nezaslouží si ohledy, když on sám je vůči pořadatelům i vám bezohledný.

Vytvořte pro FF videoreklamu a bannery

Potřebujeme kvalitní videoklip pro použití v reklamě v kinech a v TV, na místě festivalů, na YouTube a Facebooku. Za výrobu klipu zaplatíme dle dohody, částečně v penězích, částečně ve volňáscích.

Dále uvítáme pomoc s bannery. Sami umíme udělat jednoduché, ale jistě je mezi účastníky někdo, kdo pro nás vytvoří pěkné bannery pro jednotlivé festivaly. S použitím FF fontu a log ze stránky Propagace, s dodržením barevnosti (dle webu konkrétního festivalu). Pěkné bannery odměníme volňásky.

Propagace FF

FFestivaly mají nabitý program, kterému by odpovídala mnohem vyšší účast. 95% všech nákladů je placeno z příjmu od účastníků. Vysoká účast je tedy klíčová pro udržení a rozvoj série FFestivalů. Prosíme všechny účastníky, aby si uvědomili, že FFestivaly jsou pořádány fanoušky ve volném čase. Dva hlavní FFestivaly jsou ze 4 v ČR největších conů, nejkvalitnější a organizačně nejnáročnější a tedy také nejcitlivější na příjem ze vstupného. FFestivaly jsou přitom výjimečné akce a pokud skončí, nebudou mít za sebe náhradu.

To nejmenší, co může každý z vás udělat na oplátku za tu obrovskou práci, kterou pro vás pořadatelé, vedoucí programových linií a přednášející dělají, je propagovat FFestivaly mezi známými a kamarády, ve škole, v práci, případně na veřejnosti. Děkujeme. Pomoci s propagací může každý, na několika úrovních:

1. Pochvala

Doporučování festivalů všem známým, kamarádům, spolužákům, kolegům, kteří by mohli mít rádi cokoliv z programu. Seznámení se základními informacemi každého festivalu a předání odkazu na stránky festivalu. Pomáhat tímto způsobem se dá hned a průběžně celý rok.

2. Reklama na webu

Propagace na svém nebo cizím webu: Uvedení výrazného odkazu na stránky festivalů a stránku na Facebooku, například formou bannerů ze sekce Propagace každého festivalu (odkaz hledejte dole na webu festivalu), na ohlasy minulých ročníků, psaní článků, vlastních reportáží, uspořádání soutěže, zveřejnění ankety a další možnosti. Vše výše uvedené se dá zkusit domluvit i s dalšími fanouškovskými weby. Aktivní pomocníci dokonce přispívají na velké weby věnované kultuře, do deníků apod. K psaní a reklamě pomohou texty a obrázky ze sekce Propagace a sekcí Propagace jednotlivých festivalů. O realizované propagaci zejména na velkých webech nás prosíme informujte na info@festivalfantazie.cz. Začít s touto pomocí lze také okamžitě.

3. Přispívání do různých fór, ankety, doporučení

Řada z vás chodí na různá fóra. Zmiňte tam FFestivaly, braňte je před útoky pitomců. Přispívejte do našich anket, aby měly vypovídací hodnotu. Doporučte nám weby velkých fanouškovských komunit, které nejsou na festivalech zastoupené. Doporučte nás jim.

4. Článek na fanouškovském webu

Napište (na základě námi poskytnutých informací a podkladů) kvalitní a aktuálními informacemi nabitý článek s pozvánkou na FFestival a zveřejněte ho i s fotografiemi či obrázky na hodně čteném fanouškovském (sci-fi&fantasy, videoherním apod.) webu, pošlete nám odkaz. Získáte volnou jednodenní vstupenku.

5. Distribuce letáků

FFestivaly mají rozsáhlý soubor letáčků a plakátů. Nejen velký plakát, ale vyrábíme pěkné letáčky ve velkém množství ve spolupráci s vedoucími programových linií. Každý z vás může pomoci distribucí letáčků. Není ovšem v našich silách a finančních možnostech posílat po několika málo letáčcích. Od toho jsou jak ty barevné, tak některé upravené černobílé letáčky na našich stránkách, abyste je vytiskli a rozdali kamarádům, dali na nástěnku ve třídě.

Distribuce letáků

Můžete nám pomoci a ještě získat volňásky. Napište prosím na mail info@festivalfantazie.cz a uveďte jméno, příjmení, mail, mobil, poštovní adresu a rozsah nabízené distribuce (kde, kdy, kolik). Zajímá nás zejména distribuce na VŠ kolejích a SŠ internátech v celé ČR a v Bratislavě, po letáčku do každých dveří, stejně jako rozdávání letáků při projekcích SF&F filmů v kinech nebo samozřejmě na conech, LANparties a videoherních akcích, dřevěných bitvách, turnajích Magic the Gathering apod., deskových herních akcích typu Bambiriáda, velkých kulturních akcích ve vašich městech, ...  Roznášení či rozdávání jinam a jiným způsobem pouze po předchozí dohodě. 

Za 200 letáčků jednodenní vstupenka v ceně 200-300 Kč, lze uplatnit v systému Amber pouze do 19. 6. / 19. 1.  Maximálně 1800 (FF) / 600 (PGF) letáčků na osobu, nováčci maximálně 600 letáčků. Kódy volných vstupenek přidělíme na základě písemného reportu o roznášení/rozdávání s fotkami na info@festivalfantazie.cz

6. Prezentace

Účinnou formou propagace je aktivní prezentace informací o festivalech v podobě přednášky v klubech, ve vlastní i cizích školách, v kroužcích pro děti, v kulturních domech apod. Tuto formu předpokládáme nevyužije mnoho z vás, nicméně pro ni také máme připravené podklady - prezentaci o historii a současnosti festivalů. Napište nám, rádi se domluvíme.

7. Předání fotografií, videa apod.

Prosíme, abyste nám své (případně už vybrané) fotografie na místě předali na USB flashce, případně poslali na CD, přes www.uschovna.cz apod. Připravujeme fotogalerie každého festivalu, jak na náš web a Facebook, tak na CD/DVD, které bychom rádi vydali při 20. FF. Vaše galerie po celém webu jsou fajn, ale odkazy se mění, komprimace bývá občas příliš vysoká, fotek je moc, ... Proto bychom pro propagaci festivalů rádi využili vaše fotografie a videa v originál velikosti. Prosíme o pomoc festivalům i tímto způsobem.

PROSÍME VÁS O POMOC S PROPAGACÍ FFestivalů ! DĚKUJEME.

Pomoc na FF - Udržování pořádku

FFestivaly pořádají fanoušci dobrovolníci. Pořadatelé nejsou na conu vysloveně od toho, aby uklízeli odpadky, uklidňovali opilce, usměrňovali chování účastníků a podobně, nejsou sluhové ani placení zaměstnanci. Musejí to dělat, ale raději bychom byli, kdyby jim to zabralo minimum času a oni se věnovali podstatným věcem. Z toho důvodu nám velmi pomůže, když sami účastníci budou co nejvíce dodržovat pravidla a udržovat pořádek. A ještě více nám pomůže, když nebudou lhostejní k tomu, když bude pravidla porušovat někdo jiný (včetně pořadatelů).

Součástí informační brožury a informací u vstupů do budov jsou i telefonní čísla. Krom policie, záchranky, hasičů apod. i číslo na nepřetržitou službu pro účastníky - HOT LINE. Na toto číslo stačí zavolat, představit se, říci co se kde děje, jakého porušování pravidel jste si všimli. Služba už zařídí nápravu, předá informaci na správné místo.

Kouření a používání dalších možných zdrojů tepla a tedy požáru na zakázaných místech není frajeřina, ale může mít za následek konec festivalů. Stačí, aby na kontrolu přišel majitel budovy. Není tedy nic špatného na tom, upozorníte-li účastníka, případně pak pořadatele, aby zjednali nápravu. Pomůžete FFestivalům.

Nepořádek nevzniká sám od sebe a odhození odpadku (vajgl, sirka, žvýkačka, obal od bonbónu jsou také odpadky, které nepatří na zem) by nemělo být lhostejné nikomu, protože prostředí festivalů bude jen tak příjemné, jaké si ho uděláme. Prosíme třídit odpad na plasty, papír, sklo a ostatní. Mastný či mokrý papír nepatří do papíru, plastové lahve sešlápněte, ... Prosíme na třídění upozorňovat další, protože za netříděný odpad a zbytečně plné kontejnery platíme a čím více jich naplníme, tím více utratíme zbytečně, místo za hosty a program). Pomůžete FFestivalům.

Hluk je další nepříjemná věc. Ať už kolem budov conu nebo ve městě. Domorodci nejsou nijak nadšení, že jim do města přijede i víc než 1500 cizích lidí denně. A když ještě k tomu ti lidé cestou na ubytovnu ve 4 ráno vyřvávají v ulicích (ve 4 ráno budí i běžně hlasitý hovor pod okny), dá se mluvit i o naštvání. Stačí naštvat nesprávné vlivné lidi, fííííí a festival je historií. Ale nepříjemný je i hluk v ubytovnách, který ruší ty, kdo chtějí spát. Proto je nařízen noční klid od půlnoci. Nebojte se tedy prosím upozornit rušitele, nebojte se prosím na rušitele upozornit pořadatele. Čím dřív, tím lépe. Pomůžete FFestivalům, sobě i ostatním.

Jsou i další pravidla, také důležitá. Najdete je v přihlášce, v Pravidlech účasti a v informační brožuře, kterou dostáváte v účastnických materiálech. Pomůže nám, když si je přečtete a budete se jimi řídit vy a budete jimi řídit ostatní. Prosíme vás o to.

Děkujeme.

Původní výzva o možnostech pomoci

Sarth - Sarth, nejen o R. E. Feistovi 21.7.2006 00:57 3942

Zamyšlení po FF06, o FF a o Chci pomoci

FF06 byla akce, kterou beru jako samozřejmost, tak, jako když si ráno vyčistím zuby a nasnídám se… A je úctyhodné, že i po události života, jako je narození dcery, hlavní organizátor nadále plní jeho „úděl“ – tedy že stovkám lidí vytváří kulisy pro velice krásné zážitky, na které budou celý život vzpomínat. Tato akce byla asi před půl rokem silně ohrožena, ale dnes je na opačné straně vah – mírně nad vodou. Ovšem stále tyto váhy drží pohromadě jenom díky obrovské píli a trpělivosti a ochotě Vaška Pravdy, Pavla Bačkovského a mnohých dalších. Tyto váhy, které mnozí tolik milují, závisí na tolika a tolika faktorech, které si jen málokterý smrtelník dokáže vůbec představit.

Je zde cítit, že přichází změny – obrovské změny k lepšímu – kdy se zde nabízí jedinečná šance spojit síly s organizátory jiných CONů, spolupracovat na výběru termínů, umístění fanouškovských linií mezi ně a rozložení vícefandomových CONů. A nejen to. Objevuje se magické heslo Chci pomoci FF. Ve Scifi komunitě se vyskytuje moře lidí, kteří mají daleko větší fantazii a intelekt než já, ale i mně se při vyslovení hesla „Chci pomoci FF“ rozzáří oči a vidím ty možnosti – jak by obyčejný člověk mohl pomáhat FF – propagací, či pokusy o zlepšení reputace naší komunity.

Jak by se dalo pomoci FF? Což takhle něčím jako kampaní – aby přicházely různé návrhy – vždyť kde jinde by se hledali lidé s větší fantazií, vynalézavostí a nápady, než mezi fanoušky Scifi a Fantasy? Jednoduché by mohlo být posílání plakátů – vyplním formulář s mojí adresou a napíšu tam, v jakém městě je budu lepit, přijde mi 30 plakátů, z toho 10 dám na autobusové zastávky, dalších 5 různě po městě, 5 poputuje na nástěnky českobudějovických gymnázií, kde bych mohl uspořádat po domluvě s ředitelem i informační odpoledne o FF, zodpovídat na veškeré otázky tam, ať už žákům, nebo jejich rodičům, kteří se strachují o své děti, o jejich psychický i fyzický stav (typický tábor je asi 500x nebezpečnější než FF). Posledních 10 plakátů bych dal do scifi speciálek, do knihkupectví, do kin, do Nocturno shopu, do center, kde se vyučuje šerm, Iaido, kendo… Myslím, že každý zkušenější fanoušek by věděl, kam dát plakát, jak plošněji zaujmout lidi, kteří by přišli na FF nejen pro to, aby bylo více peněz ze vstupného, ale aby našli nové přátele s podobnými zájmy a dále rozšiřovali řady různých fanouškovských skupin i fanů, kteří chodí na FF jen tak, pobavit se a bez starostí si užívat své mládí.

Dalo by se navštěvovat různé kroužky, různá občanská sdružení, třeba i bez velkých oficialit – s malými letáčky… Jen za cenu plakátů by pak teoreticky mohli organizátoři FF takhle rozhodit sítě – a fanoušci by skutečně za malé úsilí takhle mohli vábit nové duše, nemluvě o finanční výhodě – Siréně, která by v poslední řadě mohla taky zájemce o pomoc nakopnout – ono lehko se to v noci u počítače mudruje, ale jít přes den někam na nějakou školu za nějakým ředitelem, či se plahočit po autobusových zastávkách – při konečné myšlence na Sirénu by to mohlo být vítané povzbuzení.

Další, kdo můžou pomáhat s propagací, ale i s vylepšováním reputací CONů (kterým sice snad nikdy nic reputaci nesnížilo, ale automaticky jsou mnohými smrtelníky brány jako setkání bláznů, satanistů, sektistů apod.), jsou redaktoři. Redaktorů je mezi námi zajisté též požehnaně – stačí mít přístup do školního časopisu, do školních novin, a už můžu napsat o FF, aby přitáhl děti i rodiče, školní noviny s onou reportáží lze pak dávat na všemožná místa jako do knihoven, do míst, kde se čeká (nemocnice, letiště…:) atd. Dále jsou mezi fanoušky FF určitě i internetoví redaktoři… Kreslíři komixů… apod.

Určitě se najde mnoho dalších nápadů – promyšlenějších, originálnějších i zajímavějších – fantazii se meze nekladou a v hesle Chci pomoci FF, které by mohlo být naplňováno všemožnými nápady, se toho skýtá opravdu dost. Vše bez jakékoli organizace…

Pomoct by se tedy dalo 1) poslat nápady – co by se dalo dát do „Chcete pomoci FF“ a po následném zpracování organizátory 2) vyplnění formulářů s žádostmi o posílání plakátů apod. a poté skutečně FF pomoci.

Chce to jen nejprve nějak zorganizovat, aby lidé psali nápady, nebo je jen vymyslet, a poté co možná nejlépe zorganizovat to na webu - jak by se zde prezentovaly ty způsoby - Jak pomoci FF a jak by to skutečně fungovalo.