Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Podrobnosti pořádání FF 2019

Pořádání Festivalu fantazie 2019

Volné pozice: Vchodové služby, úklidová a odpadková služba, šatna, asistenti, kuchyně a občerstvovny. Technici, herna, sklad a recepce pouze na osobní doporučení.
 

Příprava FF 2019

Příprava začíná v pátek 21.6. v Chotěboři povinným BOZP a PP školením plus školením organizátorů od 20 hodin v Sokolovně. Kdo se nemůže zúčastnit, musí absolvovat elektronická školení a uspět v závěrečných testech. Příprava pokračuje v sobotu 22.6. od 10 ráno do pozdního večera, v neděli 23.6. rovněž od 10 hodin do večera. V pondělí až pátek obdobně, až do pátečního začátku služeb ve 14 hodin (ostatní pokračují v přípravách až do ukončení práce někým z vedoucích). Ubytování zdarma v Sokolovně na postelích, ale nezapomeňte si spacák.

Při přípravě dostanete pití a jedno teplé jídlo zdarma.

Odměna od 100 do 130 Kč za hodinu. Za hodinu práce 90 Kč pro 15-17 let, 100 Kč 18-25 let, 110 Kč 26+ let. Plus příspěvek 10 Kč / hod. do FVV a příplatek pro vedoucí úseků 10 Kč / hod.

FVV = Fond Volných Vstupenek, viz Pracovní podmínky.

 

Služby FF 2019

Služby začínají části pořadatelů v pátek 28.6. v 16 hodin. Ostatní pokračují v přípravách až do ukončení práce někým z vedoucích.

Služby končí v neděli 7.7. v 14 hodin.

Směny jsou přibližně 6-9 hodinové, přesné časy budou určeny v rozpisu služeb těsně před FFestivalem.

Do služby je nutné vždy nastupovat čtvrt hodiny před jejím zahájením - na všech úsecích probíhá úklid, kontrola a předání.

Za pozdní příchod, neplnění povinností, špatný přístup k ostatním pořadatelům nebo účastníkům, nepředání pracoviště v pořádku, alkohol ve službě apod. postihujeme srážkami odpracovaných hodin.

Poslední večer 6. 7. mají všichni pořadatelé zákaz větší konzumace alkoholu (pivo či dvě nevadí), neděle je náročná.

Poslední den FFestivalu mají práci úplně všichni pořadatelé - část podle začátku své plánované směny, večerně-noční směny předchozího dne od 12 hodin, noční směny od 14 hodin, ostatní od 10 hodin. Uklízení v neděli až do začátku povinného úklidu je evidováno a odměňováno jako služba, tedy včetně příplatku do FVV.

Odměna od 100 do 150 Kč za hodinu. Odměna sestává ze základu dle náročnosti pracovního zařazení (70-90 Kč), z příspěvku 30 Kč / hod. do FVV a z příplatků - za organizátorskou zkušenost (0-10 Kč / hod.) a za věk (0-10 Kč / hod.), za vedení (0-10 Kč / hod.).

FVV = Fond Volných Vstupenek, viz Pracovní podmínky.
 

Úklid FF 2019

Povinný úklid je 5,5 hodiny v neděli 7.7. od 14 do 19.30 hodin, je odměňován jako úklid (bez FVV). Za neodpracování povinného úklidu je snížena odměna za služby o dvojnásobek chybějících hodin. Jedinou omluvou z povinného úklidu je vážnější onemocnění potvrzené lékařem (rýma a nevolnost a bolení hlavy apod. nejsou omluva). Povinný úklid končí večeří zdarma pro ty, kdo pokračují nepovinným úklidem.

Nepovinný úklid je úklid nad povinných 5,5 hodiny, počínaje nedělí od 20.30 hodin (po pauze na večeři). Úklid bude probíhat do středy odpoledne. Během úklidu poskytneme nápoje a případně jídlo, pokud zbyde. Oficiální afterpárty je v pondělí večer v Sokolovně pro ty, kdo se účastní povinného i nepovinného úklidu, dostanete jídlo a pití zdarma. O úterní afterparty rozhodneme až podle situace s úklidem, počtu lidí apod.

Úklidová odměna je od 100 do 130 Kč za hodinu práce. 100 Kč / hod. pro 15-17 let, 110 Kč / hod pro 18-25 let, 120 Kč / hod pro 26+ let. Plus příplatek 10 Kč/hod pro vedoucí úseků.